WeChat Image_20191119172409.jpg

TIỂU SỬ

ĐẠI SỨ ĐẶC MỆNH TOÀN QUYỀN NƯỚC CỘNG HÒA XHCN VIỆT NAM

TẠI NƯỚC CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA

PHẠM SAO MAI


Ngày sinh:            Tháng 01 năm 1963

Quê quán:             Xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, Việt Nam

Học vấn:               Thạc sỹ chuyên ngành Quan hệ Quốc tế

Gia đình:               Đã kết hôn, có hai con

Quá trình đào tạo

1979-1984:           Đại học Ngoại giao Hà Nội, Khoa Quan hệ quốc tế

1988-1991:           Học viện Ngoại giao Liên Xô cũ (Moskva)

Quá trình công tác

7/1985-8/1988:     Chuyên viên Vụ Trung Quốc, Bộ Ngoại giao

12/1991-8/1993:   Chuyên viên Vụ Trung Quốc, Bộ Ngoại giao

8/1993-2/1994:     Tùy viên Văn phòng thị thực Việt Nam tại Hồng Công

2/1994-2/1997:     Chuyên viên Vụ Trung Quốc, Bộ Ngoại giao

2/1997-3/2000:     Lãnh sự, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hồng Công

3/2000-2/2003:     Chuyên viên Vụ Châu Á I, Bộ Ngoại giao

2/2003-3/2006:     Bí thư thứ nhất, sau đó là Tham tán Chính trị Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc

5/2006-7/2007:     Chuyên viên Văn phòng Bộ, Bộ Ngoại giao

7/2007-10/2007:    Phó Vụ trưởng Văn phòng Bộ, Bộ Ngoại giao

11/2007-4/2011:   Phó Vụ trưởng Vụ Đông Bắc Á, Bộ Ngoại giao

4/2011-8/2014:     Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Nam Ninh, Trung Quốc

9/2014-3/2015:     Quyền Vụ trưởng Vụ Đông Bắc Á, Bộ Ngoại giao

3/2015-12/2017:   Vụ trưởng Vụ Đông Bắc Á, Bộ Ngoại giao

12/2017-9/2019:   Trợ lý Bộ trưởng kiêm Vụ trưởng Vụ Đông Bắc Á,

                               Bộ Ngoại giao

10/2019-nay:        Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Trung Quốc./.

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​