​​​​
Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Trung Quốc

Địa chỉ: No 32 Guanghua Rd, Chaoyang Dist, Beijing, Trung Quốc
Điện thoại: +86-10-65321155
Fax: +86-10-65325720
Email: suquanbk@yahoo.com
Website: www.vnemba.org.cn/en


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​